Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyonumuz & Vizyonumuz

Vizyonumuz.

Mesleki sınırlarını genişleten, toplumsal gelişime önem veren, plaka sahibi ile şoförler arasındaki bütünleşme ve beraberliği sağlamak, bütün paydaşlarla ortak hareket ederek, uluslararası bir hizmet anlayışı ile yerli ve yabancı müşterilerimize hoşgörülü, saygılı, hızlı ve kaliteli hizmet vermek olacaktır.  

Misyonumuz.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası; Bilime, teknolojik gelişmeleri takip etmeye ve eyleme geçirmeyi, toplumsal sorumluluk bilinciyle, araştırma ve sorun çözme becerisi gelişmiş, uluslararası yetkinliklere sahip, etik ve mesleki kurallara saygılı olmanın yanı sıra çok disiplinli yaklaşımlara açık, geniş ufuklu bireyler yetiştirmeyi; çok boyutlu kalite standartları içinde, topluma hizmet sunmayı görev edinmiştir.

Değerlerimiz.

 • İnsana saygı
 • Müşteriye saygı
 • Bir birimize saygı
 • Trafikte diğer sürücülere saygı
 • Hayvan haklarına saygı

Temel İlkelerimiz.

 1. İTEO, tüm ilişkilerinde, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin evrensel ilke ve normlara sadık olmayı taahhüt eder, her düzeyde ve biçimde ayrımcılığı reddeder.
 2. İTEO, her türlü ekonomik gücün karşısında, araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bağımsızlığını ve özerkliğini önemser ve savunur.
 3. İTEO, çoğulculuk, çeşitlilik ve eleştirel düşüncenin  ve toplum hayatındaki önemine inanır.
 4. İTEO,  Şehir merkezi ve doğa ölçeklerinde, fiziksel çevrenin ekolojik sürdürülebilirliği kadar kültürel ve estetik değerlerini de önemser ve bu değerlere katkıda bulunur.
 5. İTEO, her alanda olduğu gibi meslek paydaşlarına günümüz dünyasının karmaşık sorunlarıyla baş etmeye yönelik, geleneğin farkında fakat yenilikçiliği hedefleyen, akademik ve mesleki bilgi ve becerileri kazandırır.
 6. İTEO, meslektaşlarına toplumun ve dünyanın sorunlarına duyarlı, sorumluluk taşıyabilen kişiler olmasını önemser.
 7. İTEO, tüm ilişkilerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini benimser; hukuka ve etik ilkelere uygun hareket eder.
 8. İTEO, her yaştan meslek mensuplarını kendini yenilemesine yönelik araçlara ulaşmasının temel bir hak olduğu inancıyla yaşam boyu eğitim programlarına katılmalarını hedef edinmiştir.
 9. İTEO, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet yürütmeyi ve hizmet sunmayı hedefler.
 10.  
İletişime Geç
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?